WPISOWE DO REGAT Terminy zgłoszeń oraz wysokość wpisowego

100 PLN
Termin 06 - 12 maj 2021
Klasa regatowa Klasa regatowa
płatność gotówką

DOKUMENTY Podstawowe dokumenty dot. regaty

O REGATACH

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT

Regaty odbędą się w Charzykowach w dniach 14-16.05.2021 r. na Jeziorze Charzykowskim

2. ORGANIZATOR

Organizatorem regat jest Chojnicki Klub Żeglarski, ul. Rybacka 1, 89-606 Charzykowy, www.chkz.pl, biuro@chkz.pl, tel. 52 39 88 120

3. PRZEPISY

Regaty rozgrywane będą zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa Word Sailing edycji 2021 – 2024, przepisami PZŻ i Regulaminem PSKO.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY

4.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy klas Optimist Gr. A i B posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień WS.

4.2 Wpisowe do regat wynosi 100 zł

Wpisowe do regat można opłacić gotówką w dniu zgłoszeń lub na konto: Bank Spółdzielczy w Chojnicach 45 8146 0003 0000 1010 2000 0001

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT

5.1 Zgłoszeń wstępnych należy dokonać do dnia 12.05.2021 na platformie internetowej PSKO (www.psko.pl)

5.2 Zgłoszeń finalnych w miejscu regat należy dokonać w biurze regat w budynku Chojnickiego Klubu Żeglarskiego w dniu 13.05.2021 r. w godzinach 17.00 - 20.00 oraz w dniu 14.05.2021 r. w godzinach 8.00 - 9.00

5.3 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:

• aktualne badania lekarskie

• licencja sportowa zawodnika PZŻ

• ubezpieczenie OC

• licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy)

• potwierdzenie opłacenia składek PSKO

6. PROGRAM REGAT

Czwartek

17.00-20.00 Rejestracja zgłoszeń

Piątek

08.00-09.00 Rejestracja zgłoszeń

11.00 Start do I wyścigu

Sobota

10.00 Wyścigi

Niedziela

10.00 Wyścigi

15.00 Zakończenie regat

7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcję żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń rejestracyjnych.

8. TRASA REGAT

Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi.

9. SYSTEM PUNKTACJI, FORMAT REGAT

9.1 Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS edycji 2021 – 2024.

9.2 Planuje się rozegranie 8 wyścigów. Regaty będą ważne przy rozegraniu 3 wyścigów, po 4 wyścigach jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony.

10. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

11. NAGRODY I IMPREZY TOWARZYSZĄCE

Regulamin nagród oraz program imprez towarzyszących zostanie ogłoszony w pierwszym dniu regat.

12. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik, rodzic/opiekun prawny zawodnika wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

14. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

Informacji udziela Krzysztof Pestka, tel. 608 470 069, e-mail: biuro@chkz.pl

15. ZAKWATEROWANIE

Chojnicki Klub Żeglarski, tel. 52 39 88 120, biuro@chkz.pl

oraz Ośrodek wypoczynkowy "Rejs", tel. 502 610 802, Ośrodek "Turysta" – Wojewski, tel. 602 802 464, Ośrodek wypoczynkowy "Na skarpie", tel. 52 334 13 30

DOJAZD NA REGATY Baza regatowa