WPISOWE DO REGAT Terminy zgłoszeń oraz wysokość wpisowego

100 PLN
Termin 17 - 31 maj 2021
Klasa regatowa
płatność przelewem
150 PLN
Termin 01 - 05 cze 2021
Klasa regatowa
płatność przelewem

DOKUMENTY Podstawowe dokumenty dot. regaty

O REGATACH

Z A W I A D O M I E N I E O R E G A T A C H X X X V I I R E G AT Y P O M A R A Ń C Z O W E I M . M . S K U B I J A W K L A S I E O P T I M I S T - G R . B

Termin i miejsce Regat

Regaty odbędą się w dniach 05 - 06.06.2021r. na akwenie Jeziora Jeziorak w Szałkowie.

Portem Regat będzie Port Śródlądowy Iława przy ul. Chodkiewicza 5.

Organizator:

Stowarzyszenie Sportów Wodnych w Iławie, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Port Iława. 14 – 200 Iława, ul. ul. Dąbrowskiego 11A

513 496 525, e- mail: : sswmos@wp.pl

Zgłoszenia

Zgłoszenia online należy dokonać do dnia 31 maja 2021przez stronę www.psko.pl lub

Brak dopełnienia obowiązku zgłoszenia wstępnego w w/w terminie skutkuje podwyższeniem wpisowego zgodnie z punktem 38 Regulaminu PSKO. Zgłoszenia finalne w miejscu regat będą przyjmowane w dniu 04 czerwca w godz. 18.30- 20.30 i 05 czerwca r. w godz. 8.00- 9.00 w biurze regat.

Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących

dokumentów:

- aktualne badania lekarskie (dotyczy wyłącznie zawodników polskich)

-licencja sportowa zawodnika PZŻ

- ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR

- certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu

-licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy)

- potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO

Przepisy

Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2017 – 2020, Instrukcją Żeglugi i przepisami klasowymi oraz Regulaminem PSKO.

Wpisowe :100,00 zł dla zawodników zgłoszonych online, po terminie – 150,00 zł.

Program

04.06.2021 r. Piątek

18.30- 20.30 –Zgłoszenie zawodników –Port Iława ul. Chodkiewicza 5

05.06. 2021 r. Sobota

8.00-9.00 Zgłoszenie zawodników ––Port Iława ul. Chodkiewicza 5

9.30 Odprawa kierowników ekip

11.00 Start do wyścigów

06.06.2021 r. Niedziela

10.00 Start do kolejnych wyścigów

16.00 Uroczyste zakończenie regat, rozdanie nagród i dyplomów – PORT IŁAWA

INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcję żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń rejestracyjnych.

TRASA REGAT

Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi.

SYSTEM PUNKTACJI, FORMAT REGAT

Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa w edycji 2021-2024. Planuje się rozegranie7 wyścigów.

Regaty będą ważne przy rozegraniu 3 wyścigów, po 4 wyścigach jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony.

W ostatnim dniu regat żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz.14.00.

ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają

akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat rodzic/opiekun prawny zawodnika wyraża zgodę na bezpłatne

wykorzystanie jego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i

innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących

regat.

NAGRODY

Regulamin nagród podany zostanie osobnym komunikatem organizatora.

OCHRONA PRZED KORONAWIRUSEM

Organizator dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne oraz zapewnia uczestnikom regat środki do dezynfekcji rąk.

UWAGA! Wodowanie łodzi i pontonów – Port Śródlądowy Iława

Zapraszamy Serdecznie

Organizatorzy

Zakwaterowanie – szczegóły Informacja Turystyczna - http://www.it-ilawa.pl/

DOJAZD NA REGATY Baza regatowa