WPISOWE DO REGAT Terminy zgłoszeń oraz wysokość wpisowego

0 PLN
Od 2021-06-28
Do 2021-07-14

O REGATACH

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie www.events.pya.org.pl oraz na stronie www.psko.pl.

Optimist grupa B - udział bezpłatny

Każdy uczestnik musi dostarczyć do biura regat uprzednio wydrukowane i podpisane własnoręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody na udział w regatach.

Zgody są dostępne wraz z systemem zgłoszeniowym na stronie www.events.pya.org.pl

DOJAZD NA REGATY Baza regatowa