WPISOWE DO REGAT Terminy zgłoszeń oraz wysokość wpisowego

50 PLN
Termin 28 - 30 kwi 2021
80 PLN
Termin 28 - 30 kwi 2021

O REGATACH

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT

Regaty odbędą się w Charzykowach w dniach 01-02.05.2021 r. na Jeziorze Charzykowskim

2. ORGANIZATOR

Organizatorem regat jest Chojnicki Klub Żeglarski, ul. Rybacka 1, 89-606 Charzykowy, www.chkz.pl, biuro@chkz.pl, tel. 52 39 88 120

3. PRZEPISY

Regaty rozgrywane będą zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF edycji 2021–2024, przepisami PZŻ i Związków Klasowych i Regulaminem PSKO.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY

4.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy klas Optimist gr. A i B, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.

4.2 Wpisowe do regat wynosi:

Klasy Optimist, Open Skiff 50,00 zł

Klasy 420, LEquipe 80,00 zł

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT

5.1 Zgłoszeń wstępnych w klasie Optimist należy dokonać poprzez stronę www.psko.pl, natomiast zgłoszeń finalnych w kl. Optimist oraz w kl. Laser dokonać należy w biurze regat w budynku ChKŻ Chojnice w dniu 01.05.2021 r. w godz. 8.00-9.00.

5.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:

• aktualne badania lekarskie

• licencja sportowa zawodnika PZŻ

• ubezpieczenie OC

• licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy)

• potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO

6. PROGRAM REGAT

Sobota

08.00-09.00

11.00

Rejestracja zgłoszeń

Start do I wyścigu

Niedziela

10.00

15.00

Wyścigi

Zakończenie regat

7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcję żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń rejestracyjnych.

8. TRASA REGAT

Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi.

9. SYSTEM PUNKTACJI, FORMAT REGAT

9.1 Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF edycji 2021 – 2024.

9.2 Planuje się rozegranie 7 wyścigów. Regaty będą ważne przy rozegraniu 3 wyścigów, po 4 wyścigach jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony.

10. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

11. NAGRODY

Regulamin nagród zostanie ogłoszony w pierwszym dniu regat.

12. PRAWA DO WIZERUNKU Zgłaszając się do regat zawodnik, rodzic/opiekun prawny zawodnika wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

14. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

Informacji udziela Krzysztof Pestka, tel. 608 470 069, e-mail: biuro@chkz.pl

15. ZAKWATEROWANIE

Chojnicki Klub Żeglarski, tel. 52 39 88 120, biuro@chkz.pl

Ośrodek wypoczynkowy "Rejs", tel. 502 610 802

Ośrodek "Turysta", tel. 602 802 464

Ośrodek wypoczynkowy "Na skarpie", tel. 52 334 13 30

DOJAZD NA REGATY Baza regatowa