WPISOWE DO REGAT Terminy zgłoszeń oraz wysokość wpisowego

100 PLN
Termin 06 - 13 wrz 2022

DOKUMENTY Podstawowe dokumenty dot. regaty

16 wrz 2022
Trasa
16 wrz 2022
OC regat
06 wrz 2022
licencja PZŻ
06 wrz 2022

O REGATACH

Obowiązuje posiadanie następujących dokumentów: aktualne badanie lekarskie, licencja sportowa, ubezpieczenie OC zgodne z wytycznymi PZŻ, certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem klasowym, licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy), potwierdzenie wpłaty wpisowego w kwocie 100 zł / zawodnika do wpisowe należy wpłacić na konto 09 1500 1487 1214 8008 1540 0000 do 13.09.2022. lub 150zł gotówką w biurze regat.