WPISOWE DO REGAT Terminy zgłoszeń oraz wysokość wpisowego

140 PLN
Termin 29 kwi - 04 maj 2021
Klasa regatowa
płatność gotówką

DOKUMENTY Podstawowe dokumenty dot. regaty

O REGATACH

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Puchar Klubu Sportowego „ZATOKA” Puck

Puchar Burmistrza Miasta Puck w klasie Optimist A (OPEN)

PUCK, 07.05-09.05.2021 r.

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT

Regaty odbędą się w Pucku w dniach 07 - 09.05.2021 r. na wodach Zatoki Puckiej

2. ORGANIZATOR

Organizatorem regat jest Klub Sportowy ZATOKA Puck.

Strona regat: http://puck.sailingnet.pl/

3. PRZEPISY

Regaty rozgrywane będą zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS edycji 2021 – 2024 oraz zgodnie z Regulaminem PSKO.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ ZGŁOSZENIA

4.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy klasy Optimist grupy A (OPEN) i B, posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień WS.

Regaty w grupie A nie będą liczone do rankingu PSKO.

4.2 Zgłoszeń należy dokonać do dnia 04.05.2021 poprzez stronę internetową www.psko.pl

Zgłaszający oświadcza, że zamieszczone w przesłanym zgłoszeniu dane są zgodne z prawdą.

Przez zgłoszenie do regat zawodnicy lub opiekunowie prawni zobowiązują się do uznania, że Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za utratę zdrowia, życia, uszkodzenia ciała lub za utratę lub uszkodzenie jakiegokolwiek statku bądź wyposażenia.

4.3 Wpisowe do regat wynosić będzie 140 zł dla gr. A (OPEN) i 120 zł dla gr. B.

4.4 Zgłoszenia poprzez stronę internetową uznaje się za finalne.

Opłat wpisowego należy dokonać na miejscu w biurze regat, które mieścić się będzie w Porcie Jachtowym MOKSiR Puck.

Opłat wpisowego może dokonać tylko trener lub w przypadku braku trenera opiekun prawny zawodnika bądź kierownik ekipy.

4.5 Warunkiem uczestnictwa w regatach jest posiadanie następujących dokumentów:

 aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich)

 licencja sportowa zawodnika PZŻ

 ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.000.000 PLN

 certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu

 licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy)

 opłacenie składek PSKO

5. PROGRAM REGAT

GRUPA A (OPEN)

06.05 czwartek

godz. 17:00 - 20:00 zgłoszenia dla gr A (OPEN) i B

07.05 piątek

godz. 7:30 - 8:00 zgłoszenia

godz. 9:00 odprawa z SG regat

godz. 10:55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

08.05 sobota

godz. 10:55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

09.05 niedziela

godz. 9:55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

godz. 17:00 uroczyste zakończenie regat

GRUPA B

07.05 piątek

17:00 - 20:00 zgłoszenia

08.05 sobota

godz. 7:30 - 8:00 zgłoszenia

godz. 9:00 odprawa z SG regat

godz. 10:55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

09.05 niedziela

godz. 9:55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

godz. 17:00 uroczyste zakończenie regat

6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcję żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń rejestracyjnych.

7. TRASA REGAT

Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi.

Organizator przewiduje wspólną trasę dla gr. A (OPEN) i B.

8. SYSTEM PUNKTACJI, FORMAT REGAT

8.1 Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS edycji 2021 – 2024.

8.2 Planuje się rozegranie do 15 wyścigów w grupie A (OPEN) i 7 wyścigów w grupie B. Regaty będą ważne przy rozegraniu 4 wyścigów, po 4 wyścigach jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony.

9. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

10. NAGRODY

Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymają puchary, dyplomy oraz upominki.

11. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

12. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

13. POSTĘPOWANIE W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII

W regatach obowiązuje „Regulamin regat w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie epidemii SARS-CoV-2”

PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO REŻIMU SANITARNEGO I ZALECEŃ SANEPIDU ORAZ MINISTERSTWA ZDROWIA.

Do zawodów dopuszczone zostaną osoby bez jakichkolwiek objawów chorobowych. Organizator zapewni uczestnikom regat punkt do dezynfekcji rąk.

14. INFORMACJE

Park sprzętu – Port Jachtowy MOKSiR Puck.

Biuro regat – Sala konferencyjna w porcie jachtowym MOKSiR Puck

Strona regat: http://puck.sailingnet.pl/

Organizatorzy ponadto informują :

- postój samochodów w porcie płatny wg stawek parkingowych w wyznaczonych miejscach

- postój przyczep wyłącznie w parku przyczep, przyczepy pozostawione w innym miejscu na terenie portu zostaną odholowane i zabezpieczone na koszt właściciela

- postój łodzi trenerskich przewidziany wzdłuż zachodniego falochronu (prosimy o nie podnoszenie silników podczas postoju łodzi ze względu na możliwość uszkodzenia innych jednostek cumujących w pobliżu)

15. OSOBY KONTAKTOWE

Maciej Kropidłowski, tel. 603 378 825, e-mail: maciekkropidlowski@gmail.com

Magda Pic-Kropidłowska, tel. 697 836 144, e-mail: picmagdalena@gmail.com

ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY I SPONSORZY

DOJAZD NA REGATY Baza regatowa