1

Jacht

Nr żagla, Klasa regatowa
2

Załoga

Sternik / Załogant
3

Informacje kontaktowe

Trener, Płatności online

J A C H T

Nr żagla, Klasa regatowa
Klasa OPTIMIST wyłacznie po zalogowaniu z opłaconą składką PSKO

S T E R N I K

Dane zawodnika niezbędne do startu w regatach


Dokumenty wymagane przez organizatora np. oświadczenia, potwierdzenia przelewów.
Uwaga! Podpisz plik aby był łatwy w identyfikacji przez komisje np. oświadczenie dot. zdrowi, potwierdzenie przelewu.

Informacje kontaktowe

Trener / Opiekun / Zawodnik
}