WPISOWE DO REGAT Terminy zgłoszeń oraz wysokość wpisowego

50 PLN
Od 2021-04-26
Do 2021-05-05
75 PLN
Od 2021-05-05
Do 2021-05-08

O REGATACH

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Nazwa Regat: Puchar Starosty Chojnickiego

Organizator: LKS Charzykowy, ul. Rybacka 8, 89-606 Charzykowy

Termin: 08-09.05.2021r.

Klasy: Optimist gr A i B, L’equipe, 420, OPEN SKIFF

1. PRZEPISY

1.1 Regaty rozegrane zostaną zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych

Żeglarstwa Word Sailing, regulaminem PSKO 2021r. oraz zgodnie z przepisami

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19

1.2 Regaty w klasie Optimist grupa B są zaliczane do Pucharu Polski PSKO ze współczynnikiem

1,0.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA, WPISOWE

2.1 Regaty rozegrane zostaną w klasach Optimist A i B, L’equipe, 420

2.2 Zgłoszenia wstępnego należy dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową

http://www.psko.pl/ do dnia 05.05.2021r.

2.3 Wpisowe do regat dla wszystkich klas wynosi: 50zł

2.4 Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wstępnego do dnia 05.05.2021r. skutkuje

podwyższeniem wpisowego o 50%

3. ZGŁOSZENIE W MIEJSCU REGAT

3.1 Zgłoszenia finalnego w miejscu regat należy dokonać w biurze regat : LKS Charzykowy,

ul. Rybacka 8 w dniu 08.05.2021r. w godz. 8.00 do 9.30

3.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących

dokumentów:

• aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich)

• licencja sportowa zawodnika PZŻ

• ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR

• certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu

• potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO

4. FORMAT I PROGRAM REGAT

4.1 Regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów z podziałem na grupę A i B klasy Optimist,

L’equipe, 420. Trasa regat będzie podana w instrukcji żeglugi.

5. Program regat :

08.05.2021r.

8.00 do 9.30 zgłoszenia finalne do regat

08.05.2021r.

10.55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego

wyścigu dnia

09.05.2021r.

09.55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

09.05.2021r.

Żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany w dniu 09.05.2021 r po godz. 14.00

Zakończenie regat jest planowane ok godz.15.00

6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

6.1 Instrukcja żeglugi dostępna będzie po dokonaniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat.

6.2 Planuje się rozegranie 7 wyścigów.

7. MIEJSCE REGAT, OFICJALNA TABLICA OGŁOSZEŃ

7.1 Oficjalna tablica ogłoszeń znajduje się na terenie LKS Charzykowy .

7.2 Regaty rozegrane zostaną na akwenie jeziora Charzykowskiego, akwen w Charzykowach.

8. TRASA REGAT

Trasa regat zostanie podana w Instrukcji Żeglugi.

9. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

10. NAGRODY.

Zgodnie z regulaminem nagród, który będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń LKS Charzykowy

11. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

11.1 Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.

11.2 Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

12. DANE KONTAKTOWE.

Grzegorz Grabowski, lks.charzykowy@wp.pl, tel. 601 807 477

13. Zakwaterowanie

CHKŻ Chojnice,

Ośrodek Wczasowy Rejs Charzykowy,

DOJAZD NA REGATY Baza regatowa