O REGATACH

Zgłoszenia odbywają się przez system e-biuro PZŻ. Aby dokonać rejestracji zawodniczki/zawodnika należy założyć konto rodzica w systemie e-biuro PZŻ (https://ebiuro.pya.org.pl/registration/) i kolejno dodać dane swojego dziecka. Zapisy na regaty dostępne są na stronie https://events.pya.org.pl/ w zakładce KINDER Joy of moving. Po kliknięciu „do koszyka” system przekieruje użytkownika do podsumowania. W ostatniej fazie należy podać imię i nazwisko zawodniczki/ zawodnika, numer żagla oraz certyfikat kadłuba. UWAGA! Rejestrację może dokonać opiekun prawny.

DOJAZD NA REGATY Baza regatowa